nikon sony na krku

cvak-cvak. urobíme cvak-cvak, hovorím synovi, keď naňho mierim objektívom. a nie je to len vyhrážka.